ซีเรียดูการทรยศของชาวอเมริกันและเตือนพันธมิตรต่อต้านไอริส