ราคาแอลกอฮอล์ขั้นต่ำของเวลส์จะไม่เล่นงานนักดื่มชนชั้นกลาง