การใช้ เทคโนโลยี ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อจัดการกับข้อมูลของคุณ

การใช้ เทคโนโลยี ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อจัดการกับข้อมูลของคุณ การใช้เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพเพื่อจัดการกับข้อมูลทางสุขภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพของเรา คุณและแพทย์จะจัดการกับการดูแลสุขภาพได้ดีกว่าโดยการทำให้การสื่อสารของพวกคุณดีขึ้น และมีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลทางสุขภาพของคุณ

การใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ แพทย์ และผู้ให้บริการทางสุขภาพคนอื่น ๆ (เช่น โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และหน่วย X-ray) ในการเก็บและเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของคุณ การใช้คอมพิวเตอร์ในแนวทางนี้เรียกว่าเทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพ (Health Information Technology-HIT หรือ Health IT)

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!
ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

การลดการใช้กระดาษโดยลดความจำเป็นสำหรับบันทึกทางการแพทย์ที่เขียนด้วยมือ
การลดความผิดพลาดทางการแพทย์โดยการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนทางอิเล็กทรอนิกส์และกำจัดความผิดพลาดจากการอ่านลายมือแพทย์ผิด
การลดค่าใช้จ่ายของการดูแลทางสุขภาพ โดยการลดความจำเป็นในการตรวจทางการแพทย์ซ้ำ ๆ โดยแพทย์แต่ละคน และลดการใช้เนื้อที่และเวลาของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาบันทึกทางการแพทย์
การปรับปรุงคุณภาพการดูแลของคุณให้ดีขึ้นโดยลดความผิดพลาดทางการแพทย์และให้ความแน่นอนว่าผู้ดูแลทางสุขภาพของคุณทั้งหมดจะมีข้อมูลที่แม่นยำและเป็นลำดับเวลา
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพจะมีการใช้งานมากมายในระบบการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีข้อมูลทางสุขภาพที่สำคัญสามชนิดอาจส่งผลต่อคุณในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นที่ใช้การบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Heath Records-PHRs) และแพทย์จำนวนมากขึ้นที่ใช้บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records-EHRs) และการสั่งจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rx)

บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคล
บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลของคุณเป็นเอกสารออนไลน์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของคุณ) ที่คุณปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น การใช้บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลทำให้คุณสามารถติดตามข้อมูลทางสุขภาพของครอบครัวคุณได้ เช่น วันที่ลูกต้องรับวัคซีน การไปพบแพทย์ครั้งล่าสุด การเจ็บป่วยหนักและการผ่าตัด การแพ้ หรือรายการยาของครอบครัว

บันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลหลายชนิดใช้งานได้ง่าย และอาจได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากกรมธรรม์สุขภาพของคุณ รัฐบาล คลินิกแพทย์ของคุณ และบริษัท โดยบริษัทบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลบางบริษัทคิดค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปี และเนื่องจากบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลของคุณเป็นแบบออนไลน์ คุณจึงสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลจากที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากคุณสามารถเก็บ เรียกดู จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพของคุณได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีบันทึกส่วนบุคคลจะทำให้คุณมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการการดูแลสุขภาพของตัวเอง

บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยแพทย์ของคุณ เจ้าหน้าที่ของแพทย์ หรือทางโรงพยาบาล บันทึกแบบดังกล่าว (คล้ายกับบันทึกทางการแพทย์แบบกระดาษของเก่า) จะมีข้อมูลทางสุขภาพจากแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติแล้วจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของคุณ การแพ้ การรักษา การทดสอบ และยา

เนื่องจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องได้ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดโอกาสผิดพลาดทางการแพทย์ได้ และอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพของคุณ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดมีระบบเตือนติดตั้งไว้ด้วยเพื่อให้แพทย์ของคุณทราบเกี่ยวกับการแพ้ยาหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างยา

นอกจากนี้ บันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างยังมีการแจ้งเตือนทางการแพทย์เพื่อเตือนให้แพทย์ของคุณตรวจบางอย่าง เช่น หากคุณเป็นเบาหวาน บันทึกทางสุขภาพเตือนแพทย์ให้ตรวจเท้าของคุณทุกครั้งหรือสั่งตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

คุณอาจเชื่อมต่อบันทึกทางสุขภาพส่วนบุคคลเข้ากับบันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ของแพทย์และแชร์ข้อมูลกันได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของบันทึกทางสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แพทย์ของคุณใช้

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.