ดัชนีความเชื่อมั่นในระดับรากหญ้า

ดัชนีความเชื่อมั่นในระดับรากหญ้าแตะระดับ 46.1 ในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 45.9 ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วตามรายงานของศูนย์วิจัยธนาคารรากหญ้าของธนาคารออมสิน การวิจัยครอบคลุมคนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนและอ้างอิงจาก 2,186 ตัวอย่างทั่วประเทศ ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้รายได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองในแง่ดีว่ารัฐบาลใหม่ที่จะออกมาจากการเลือกตั้งจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคนที่มีรายได้น้อยในประเทศ การมองหาความเชื่อมั่นของรัฐบาลใหม่เพิ่มขึ้นเป็นความหวังที่ไม่ดีสำหรับการสนับสนุน ธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จะต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดและเติบโต ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อธุรกิจพยายามลดค่าใช้จ่ายแรงงานอาจถูกทำซ้ำซ้อน

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.