ฝ่ายบริหาร อสมท ชี้แจงปมดีเบต

กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ.อสมท ชี้แจงกรณีมีข่าวปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง 2562 ระบุอาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ.อสมท ชี้แจงกรณีมีข่าวการปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง 2562 ว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล จึงใคร่ขอเรียนดังนี้

1) อสมท มีการทำโครงการรายการสดดีเบต จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ทราบถึงแนวคิดนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14 มีนาคม 2562 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้แนวคิดและกรอบการจัดรายการให้มีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสถานีแห่งอื่นๆ โดยมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ คุณอรวรรณ ชูดี (กริ่มวิรัตน์กุล) และคุณวีระ ธีรภัทร

• ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : หัวข้อ “ประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง” เชิญผู้แทนพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความเห็น

• วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : หัวข้อ “คนใหม่ การเมืองใหม่” เชิญผู้สมัครรุ่นใหม่ของแต่ละพรรคการเมืองมาร่วมแสดงแนวคิด

• วันที่ 7 มีนาคม 2562 : หัวข้อ “สวัสดิการรัฐ ฝันเฟื่อง…เรื่องจริง” จะเชิญนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และตัวแทนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาร่วมแสดงความคิดเห็น

• วันที่ 14 มีนาคม 2562 : หัวข้อ “ประเทศไทย…หลังเลือกตั้ง” จะเชิญแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์

2) หลังจากการจัดรายการดีเบต ทีมงานได้มีการประชุมหารือ ประเมินผลและวิเคราะห์การจัดรายการทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของรายการ ซึ่งใน 2 ครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุด ที่ไม่ค่อยไหลลื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด สำหรับการจัดรายการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่อง “สวัสดิการแห่งรัฐ” ผมได้เชิญผู้บริหารสำนักข่าวไทยมาหารือ และปรึกษาว่า ในรายการดีเบตที่ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจมาสลับกับพิธีกรเดิม เพื่อสร้างความหลากหลายของรายการ และให้กลับมาเสนอแนวทางอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มีนาคม รวมทั้งในการรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนนับคะแนนเสร็จ ก็ยังใช้พิธีกร 2 คนเช่นเดิม

3) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ อสมท ผมตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การทำงานของ อสมท ฝ่ายบริหารจึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว และจะไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงแต่อย่างใด

ในนามของฝ่ายบริหารจึงขอยืนยันว่า มิเคยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรรายการและแทรกแซงสื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด พิธีกรทั้งสองยังคงจัดรายการได้ตามปกติใน อสมท ทั้งจัดรายการวิทยุและรายการข่าวโทรทัศน์เช่นเดิม

จึงขออภัยในความคลาดเคลื่อนของการสื่อความ และขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ อสมท จะมีการประชุมหารือร่วมกันกับพิธีกรทั้งสองและทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินรายการดีเบตต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.