ภาคเหนือวิกฤติดัชนีคุณภาพอากาศแพร่-น่านแดงจนม่วง

ดัชนีคุณภาพอากาศของภาคเหนือของไทยพบว่าหลายจังหวัดมีคุณภาพอากาศที่แย่ต่อสุขภาพมากๆ จนอยู่ในขั้นสีม่วงหรือร้ายแรงกว่าระดับสีแดงเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ระบุว่าคุณภาพอากาศอยู่ที่ระดับ 235 หรือสีม่วงเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลบ้านหลวง จ.น่าน ที่อยู่ที่ระดับ 281 ซึ่งแย่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือก็ไม่น้อยหน้า อย่างเช่น ที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศระบุค่าได้ถึงระดับ 168 ในขั้นสีแดง หรือที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่วัดได้ที่ระดับ 152 ในขั้นสีแดงเช่นกันPM 2.5 ภาคเหนือวิกฤติ ดัชนีคุณภาพอากาศแพร่-น่าน แดงจนม่วงร้ายแรงกว่าระดับสีแดง

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.