สถานทูตอิสราเอลจัดสัมมนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย

สถานทูตอิสราเอลจัดงานสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวคิด ในการยกระดับมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของไทยให้เหมาะสมกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับความปลอดภัยแห่งมาตุภูมิและความปลอดภัยสาธารณะ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย กับบรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วม โดยมีนายดะกัน อโลนี หัวหน้าและที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลเป็นประธานการสัมมนา

ในการสัมมนาดังกล่าว นายอียาล เลวี ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สถาบันส่งเสริมการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศอิสราเอลระบุว่า ยุคปัจจุบัน ธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศ นำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการควบคุมแนวชายแดน รวมทั้ง การจัดงานมหกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้ เอเชียแปซิฟิก นับเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย โดยเมื่อปีที่แล้ว ธุรกิจดังกล่าวในเอเชียแปซิฟิก มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 53.2% เมื่อเทียบตลาดทั่วโลก คาดว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า ธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคนี้ จะเติบโตมากขึ้น

ด้านนายธนัท ทองอุทัยศรี ผู้จัดการนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยว่า ปัจจุบันไทยกำลังลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท เช่น ชุมทางสถานีรถไฟ สนามบินแห่งใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งานด้านการรักษาความปลอดภัย และความมั่งคงของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญ

อิสราเอล จัดเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ด้วยการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ บิ๊กดาต้า มาประยุกต์ใช้ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ระบบจดจำใบหน้าและสแกนวัตถุ ระบบตรวจจับเสียงในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้ง ระบบตรวจจับและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.