สร้างต้นแบบของสร้อยข้อมือโค้ด

ทุกๆเดือนมีครอบครัวมากกว่า 30 ครอบครัวติดต่อมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยหาพ่อแม่ผู้สูงอายุของตนเอกลักขณาวงศ์โชคชัยผู้ซึ่งนำพามูลนิธิบ้านหลังกลับของมูลนิธิกระจกเงามาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในครั้งก่อน ๆ ดังนั้นมูลนิธิในความร่วมมือกับทรูคอร์ปได้สร้างต้นแบบของสร้อยข้อมือโค้ด QR กำไลเหล่านี้จะช่วยให้ passers-by เพื่อส่งตำแหน่งของคนที่ขาดหายไป

มาวางรากฐานและพนักงานจะเข้าถึงระเบียนของผู้ป่วยและติดต่อญาติพี่น้องนายศิรินทรกล่าวว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยมูลนิธิจะต้องได้รับความคุ้มครอง “ระบบต้องมีความปลอดภัยมากและไม่ใช่สมาชิกของมูลนิธิทุกคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้ ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับภาวะสมองเสื่อมคนรอบข้างก็ควรให้ความช่วยเหลือผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินธรจรัสศิรินาวานนท์ประธาน ARDA ให้คำแนะนำ คนควรจะพยายามทำความเข้าใจแทนที่จะเป็น “รังเกียจ”

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.