หนุ่มเกาหลียื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร อ้างมีลูกบุญธรรมที่ไทย 554 คน

ชายชาวเกาหลีในญี่ปุ่นยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์บุตรกับอำเภอ ยืนยันมีลูกบุญธรรมอยู่ที่ประเทศไทย 554 คน หวังได้เงินหัวละ 13,000 เยน รวมทั้งหมด 86 ล้านเยนผู้ใช้เฟซบุ๊กล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทย รายงานข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า ที่ภูมิภาคคันไซ มีชายชาวเกาหลีใต้คนหนึ่ง อายุห้าสิบกว่าปี อาศัยอยู่ในเมืองอามากาซากิ จังหวัดเฮียวโกะ

ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์บุตรกับอำเภอ แจ้งว่ามีลูกบุญธรรมอยู่ที่ประเทศไทย 554 คน โดยหวังเงินสงเคราะห์บุตรหัวละ 13,000 เยน รวมตกเป็นเงินทั้งหมด 86 ล้านเยนชายคนดังกล่าวแจ้งว่ามีภรรยาเป็นคนไทย และพวกเขารับดูแลลูกบุญธรรมที่โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งที่เมืองไทย โดยเจ้าตัวได้นำทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดของลูกบุญธรรมทั้ง 554 คนที่ออกโดยทางการไทยมายืนยัน นอกจากนั้นเขายังมีใบลงทะเบียนการส่งเงินไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงอีกด้วยซึ่งการกระทำของชายคนนี้ เป็นไปตามกฎหมายของญี่ปุ่น ที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้เป็นรายหัวกับลูกทุกครอบครัวโดยไม่จำเป็นว่าเด็กต้องอยู่ในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุว่า ทางอำเภอปฏิเสธคำร้องของชายคนดังกล่าว

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.