Author: admin

เพื่อให้ระบบ CRISPR มีประสิทธิภาพจะต้องหาเป้าหมายที่ตรงกับ RNA คู่มือ ชัยชนะของเซลล์เกิดขึ้นได้เมื่อเครื่องจักร CRISPR ที่มี RNA ด้านขวาตรงกับเชื้อจุลชีพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อในขณะนั้นจะเชื่อมโยงกับดีเอ็นเอของเชื้อ fage และตัดมันออก Bondy-Denomy ซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นพบโปรตีนยับยั้งการต่อต้าน CRISPR เมื่อหลายปีก่อนกล่าวว่า “ความท้าทายสำหรับ phage คือการผลิตโปรตีน (more…)