Category Archive : onearoon

ไอเดีย ของขวัญ ในวันพิเศษ ไม่ซ้ำใคร ใช้ประโยชน์ได้และไม่เป็นขยะ ของขวัญคือสิ่งที่มาพร้อมกับโอกาสสำคัญและวันดีๆ เสมอ แต่เวลาหาซื้อของขวัญแต่ละทีก็คิดยากเหมือนกัน บางทีก็ไม่อยากถามคนรับตรงๆ ว่าอยากได้อะไร แต่ก็อยากให้ของที่ถูกใจอยู่ดี (more…)